Most Popular Educational Games for Windows 10

Most Popular Educational games for Windows 10.

Feature Filters:
Free
Paid
Правда или ложь+
Добро пожаловать в игру Правда или ложь!!! Для Вас доступны более 4-х тысяч вопросов на разные темы! Отвечайте правильно и поднимайтесь в таблице рекордов, но внимание, количество Ваших очков зависит не только от количества вопросов на которые Вы ответили, но и от Вашей эффективности, поэтому старайтесь отвечать правильно! Приятной игры!!! :-) По всем вопросам и предложениям пишите нам [email protected]
Free


202

Guess Idiom
Guess Idiom is a fun and quirky quiz game where you have to figure out which common phrase or saying is illustrated in the drawing
Free


200

Connect
Connect is a very challenging puzzle game with simple rules
Free


197

Learn Spanish Memory Game
Learn spanish while having fun with this cool memory game
Free


193

Nhòm hình tóm chữ
Game giải trí, test IQ, nhòm hình đoán chữ, rèn luyện đầu óc, trí thông minh, trí tưởng tượng và sự suy luận của người chơi! Các tính năng: -Giao diện mới, Thêm nhiều tính năng mới như: >> Vá lỗi Reset $ về 100$ hoặc 5$, tình trạng vào giờ cao điểm các bạn Load không vào được thì chịu khó click OK nhiều lần là vào đ nhé, vào rồi thì đừng thoát ra! >> Tính năng tích $ để dùng mở ô gợi ý khi cần thiết(Có thể tích lũy thêm $ một cách dễ dàng bằng cách click) >> Thêm tính năng tặng $ may mắn hằng ngày, mỗi ngày đăng nhập sẽ được tặng ngẫu nhiên một số $ nhất định
Free


186

Kids Shapes (Preschool)
A hands-on, real-life way for kids to learn shapes
Free


181

Game of Knowledge
Game of Knowledge tests your knowledge across a huge range of topics such as geography, sport and entertainment! Simply guess as many answers in a given category as you can and see just how much you know! We will also add new games over time based on your suggestions!
Free


181

Alpha Match
Have fun matching pictures, letters, or letter sounds! The goal is simple: flip cards to find matches as quickly as you can
Free


178

A+ Math Frenzy
A fun way to learn and practice addition, subtraction, multiplication and division! Three different game options, for different skill levels and styles of play
Free


177

Daniel Tiger
Daniel is a cute Tiger Cub, she lives with her family in the Borough of Make Belive
Free


176

All Categories Hot Search Keywords